Om oss

Du kan avnjuta de bästa digitala kultur- och underhållningstjänsterna som finns på nätet både enkelt, mångsidigt och lagligt - vare sig det handlar om musik, filmer, tv, böcker, spel eller radio. Laillisetpalvelut.fi listar lagliga nätbaserade kultur- och underhållningstjänster i Finland.

Sedan 2017 har Laillisetpalvelut.fi -webbplatsen upprätthålls av Upphovsrättens informations- och övervakningscentral (TTVK). Listan på lagliga tjänster uppdateras i samarbete med TTVK:s medlemsföreningar. Du hitta våra medlemmar här.

Undervisnings- och kulturministeriet finansierade utvecklingen av tjänsten.

Om du är osäker på lagligheten av en digital underhållningstjänst du hittat eller om du vill ge oss feedback, kontakta oss via e-post info@ttvk.fi eller via vår Facebook-sida (www.facebook.com/laillisetpalvelut/).

Laillisetpalvelut.fi har ursprungligen utvecklats av ett stort antal organisationer och företag som jobbar inom media och den kreativa branchen. Dessutom har utvecklingsarbete stötts av Utövare och företagare inom skapande arbete (LYHTY) och Finska centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FiCom. Sedan 2017 har tjänsten upprätthålls av TTVK. Webbplatsen hette tidigare www.dwnld.com. Projektet stöddes ursprungligen av undervisnings- och kulturministeriet och Musiikinedistämissäätiö (tidigare namn Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEK).

Upprätthållaren av Laillisetpalvelut.fi tar inte ansvar för tillfälliga tekniska problem eller tillfälligt inaktiva länkar på sin webbplats. Länkarna till tjänsterna samlas från flera olika källor och upprätthållaren kan inte ta ansvar för innehållets tillförlitlighet, lämplighet och giltighet. Upprätthållaren tar inte heller ansvar för innehållets lagenlighet, även om länkarna och deras innehåll bör förhandsgranskas. Länkarna kan leda vidare till webbplatser som Laillisetpalvelut.fi inte har någon direkt anslutning till. Laillisetpalvelut.fi ansvarar inte till någon del för sådana webbplatser som upprätthålls av tredje parter eller deras innehåll.