Laillisetpalvelut.fi kartoitti käyttäjien asenteita digitaalisia kulttuurituotteita kohtaan ja tutustui kulttuurialan kulutustottumuksiin.

Faktaa ja näkökulmia